Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε η Κίνηση Μαβίλη προς τον Υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γερουλάνο στις 21.09.2010. Με την κίνησή μας αυτή θέλουμε να ανοίξουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο γύρω από την πολιτιστική πολιτική του κράτους για τις παραστατικές τέχνες και να εκφράσουμε κάποιους προβληματισμούς και προτάσεις σε σχέση με την πρακτική των επιχορηγήσεων. Η επιστολή υπογράφεται από την Κίνηση Μαβίλη και προσυπογράφεται από πλήθος ανθρώπων του ευρύτερου χώρου των τεχνών.